• Амейз Корпоративни Събития
  • +359 886 026 000
  • info@amaze.bg
  • Амейз Корпоративни Събития
  • +359 886 026 000
  • info@amaze.bg

Нашите препоръки


Специалист човешки ресурси,
Hewlett Packard

"Много ми харесаха настроението, идеята, водещите, проактивността във всичко, което правите. Това, че сте толкова млад екип само прави всичко още по-достойно за уважение и възхищение!"

Регионален мениджър,
Allianz Bank Bulgaria

"Екипът на Амейз съумя да завладее интереса на екипите, да предаде своята енергия на тях и да осигури едно незабравимо събитие, което се помни и до днес."


Отдел човешки ресурси,
Райфайзенбанк

"Имаме радостта да работим с екипа на Амейз многократно през годината. Всеки път те съумяват да надминат очакванията и да отговорят на високите ни стандарти за качество!"

Главен маркетинг мениджър,
Ok Supertrans

"Благодарим на професионалистите от Амейз за качествените обучения, които проведоха за нашите екипи. Наблюдаваме реално постигнати резултати и положителна дългосрочна промяна."


Главен ЧР специалист,
Metro Cash & Carry

"След проведеното събитие за 300 човека, с удоволствие препоръчваме екипа на Амейз като организатор на корпоративно събитие. Поставените цели бяха постигнати, както и прекрасни спомени генерирани."

Отдел развитие,
KCM 2000 Group

"Внимателно избираме своите партньори и трудно се доверяваме. След проведеното за нас събитие вече сме уверени, че можем да разчитаме на Амейз да се представят прекрасно."